PALKINTOJEN MAKSULOMAKE

Yli 100€ palkinnot ilmoitetaan tulorekisteriin. Palkinnon saajalla on oikeus vähentää tuloistaan niiden hankkimisesta johtuneet menot, joten merkitse vähennykset huolellisesti tähän lomakkeeseen ja käy myös kirjaamassa ne omaveroon www.omavero.fi , jotta verottaja hyväksyy ne.

-Enintään 100€ palkintoja kilpailun järjestäjän ei tarvitse ilmoittaa tulorekisteriin, vähennyksiä ei siis tarvitse täyttää.

Lomakkeen voi palauttaa sähköpostilla osoitteeseen tiedotus@sdlpp.fi

Palkintojenmaksulomake